Dyplomy i wyróżnienia

izba-celna1m izba-celna1m hospicjum-swiatlo1 hospicjum-swiatlo2 modernicacja-roku-2008 

klub-niedzwiadki budowa-roku-2009 sosw-wielgie1 sosw-wielgie2